PRIVACY POLICY

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด (“ทีโอเอ-พีพีไอเอช”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลรักษา จะอยู่ภายใต้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในด้านล่าง โปรดอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในด้านล่าง หากท่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์ โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้

 1. เรารวบรวมข้อมูลอะไรจากท่าน
 2. เรารวบรวมข้อมูลของท่านจากที่ไหน และ เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
 3. เราแชร์ข้อมูลของท่านให้กับใคร
 4. ท่านสามารถอัพเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้อย่างไร
 5. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการรวบรวม การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน
 6. มีระบบด้านความปลอดภัยในการป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหรือไม่
 7. เราใช้คุกกี้หรือไม่
 8. อะไรคือสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา
 9. ท่านควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์

ท่านรับทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และโดยการเข้าหรือการใช้เว็บไซต์ของเรา จะหมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และท่านยอมรับที่จะผูกมัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการลบดังกล่าว จะมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งให้ทราบซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งอาจให้ด้วยความตั้งใจ แต่ไม่รวมถึงการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานที่ได้รับการลงทะเบียนไว้ และประกาศนโยบายที่แก้ไขแล้วลงในหน้านี้ท่านรับทราบและตกลงว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบเว็บไซต์และนโยบายนี้เป็นระยะและคอยสังเกตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้อยู่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั้นหมายความว่า (a) ท่านรับทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย; และ (b) ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง

1. เรารวบรวมข้อมูลอะไรจากท่าน

เพื่อให้ท่านสามารถรับบริการได้หลากหลาย เราจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด 2 ชนิด: ได้แก่ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลจากท่านคือเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแต่งได้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้”): หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เราทราบถึงลักษณะเฉพาะของท่าน เวลาที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างในเว็บไซต์นี้ เช่น การลงทะเบียนเป็นสมาชิก สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งเนื้อหาและ/หรือลงเนื้อหาในฟอรัมสนทนาหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงโชค กรอกแบบสำรวจ หรือส่งข้อเสนอแนะถึงเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ หากท่านเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้กับเรา ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ เราอาจขอให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้ท่านระบุ บางส่วนอาจเป็นข้อมูลบังคับและบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่กรอกโดยความสมัครใจซึ่งจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ท่านจะไม่สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้นได้
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้: หมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านตามแหล่งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากช่องทางต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์บนพื้นฐานส่วนบุคคลและแบบสรุปรวม ข้อมูลนี้อาจรวมถึง Uniform Resource Locator (“URL”) ของเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนหน้า URL ที่ท่านจะเยี่ยมชมต่อไป เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน และ ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของท่าน URL คือที่อยู่ส่วนกลางของเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บ ที่อยู่ IP คือ รหัสระบุสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในเครือข่าย Transmission Control Protocol / Internet Protocol (“TCP/IP”) เช่น World Wide Web เครือข่าย เช่น เว็บ จะใช้โปรโตคอล TCP / IP เพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูลตามที่อยู่ IP ของปลายทาง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่อยู่ IP คือหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ท่านท่องเว็บซึ่งช่วยทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถค้นหาและระบุคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้

2. เรารวบรวมข้อมูลของท่านจากที่ไหน และ เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

 • เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับท่านเว้นแต่ท่านจะแจ้งให้เราทราบโดยสมัครใจ ท่านจะให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แก่เราเมื่อท่าน:
  (a) ลงทะเบียนสำหรับบริการของเราและลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของท่านกับเรา;
  (b) เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากเราหรือหนึ่งในพันธมิตรของเรา;
  (c) สมัครรับข้อเสนอพิเศษจากบุคคลที่สามที่ได้ถูกเลือก;
  (d) ส่งข้อความอีเมล ส่งแบบฟอร์มหรือส่งข้อมูลอื่น ๆ ทางโทรศัพท์หรือ จดหมาย; หรือ
  (e) กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ของท่านเมื่อสั่งซื้อและซื้อ สินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของเรา
  (f) ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างบัญชีออนไลน์ของท่าน (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย)
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลจากท่านที่จุดอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ซึ่งการรวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • นอกจากนี้ เราหรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามและ/หรือเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้บางส่วน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของหมวดหมู่ร้านค้า และในบางกรณี ในรูปแบบของ URL ที่เฉพาะเจาะจง เราใช้
 • ที่อยู่ IP ของท่านเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ของเราเพื่อจัดการดูแลเว็บไซต์ของเราและเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามของเราจะให้ข้อมูลสรุปกับเราอีกด้วย แต่จะไม่ใช่ข้อมูลสรุปรายบุคคล แต่เป็นรายงานที่จะทำให้เราทราบจำนวนโฆษณาที่ถูกนำเสนอและจำนวนการคลิกบนเว็บไซต์ของเรา
 • ในขั้นต้นเราจะใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านเพื่อให้บริการของเราแก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของเรากับท่าน และเราจะใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เติมคำสั่งซื้อ ปรับปรุงการตลาดและส่งเสริมการขายของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เชิงสถิติ ปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา และปรับแต่งเนื้อหา เค้าโครง และบริการของเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อส่งข้อมูลให้ท่านและเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับประกาศเรื่องการดำเนินการจัดการ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อแก้ไขข้อพิพาท แก้ไขปัญหา และบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับท่านรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. เราแชร์ข้อมูลของท่านให้กับใคร

 • เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านต่อผู้อื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ที่นี่หรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลของท่าน
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านและให้บริการบางอย่างของเราผ่านการทำสัญญากับบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และพันธมิตร
 • เราและพันธมิตรบริการของเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้บริการ (เช่น การประมวลผลการชำระเงินโดยปล่อยข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้; ดำเนินคำสั่งซื้อโดยการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของท่านไปยังบริการจัดส่งเพื่อส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ การสนับสนุนลูกค้าโดยให้ข้อมูลการสั่งซื้อแก่บุคคลที่สามที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการเหล่านี้จำเป็นต้องทำสัญญาในการปกป้องข้อมูลที่ได้มอบให้แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยกเว้นในกรณีที่จำเป็นในการให้บริการในนามของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เราอาจสนับสนุนให้พันธมิตรบริการของเราใช้และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านโดยพันธมิตรบริการของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรบริการเหล่านั้นและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา
 • ในบางครั้ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (1) กรณีที่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายศาล) (2) เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานตุลาการสั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย (3) เพื่อร่วมมือกับการสอบสวนทางกฎหมายของการทุจริตที่สงสัยหรือที่เกิดขึ้นจริง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ (4) มิฉะนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานกฎหมายในกรณีที่เราเชื่อหรือพบเจอว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เราอาจให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้กับผู้โฆษณาบุคคลที่สาม แต่สถิติเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

4. ท่านสามารถอัพเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านได้อย่างไร

 • ท่านมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ระบบ และแก้ไขข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา
 • ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ในบัญชีออนไลน์ของท่านได้ตลอดเวลาโดยเชื่อมโยงไปยังบัญชีของท่านตามคำแนะนำที่ได้มีประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนความยินยอมก่อนหน้านี้ของท่านสำหรับการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้กับเรา นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยเขียนมาถึงเราที่:

  บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด
  ถึง : คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เลขที่ 107 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
  โปรดระบุชื่อ ที่อยู่และ/หรือที่อยู่อีเมลของท่านเวลาท่านติดต่อเรา
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้ท่านอัพเดตข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทันที ท่านอาจขอให้เราลบ หรือนำข้อมูลของท่านออก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรามีการเก็บข้อมูลของธุรกรรมในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นท่านจะไม่สามารถลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในอดีตที่ผ่านมาบนเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ ทางเราอาจไม่สามารถที่จะลบข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลอะไรเหลืออยู่เลยเนื่องจากเรามีการสำรองข้อมูล

5. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการรวบรวม การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน

 • เราอาจส่งอีเมลถึงท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากท่านระบุได้ตอนลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับข้อเสนอหรือข้อมูลจากเราและพันธมิตรของเรา เราอาจส่งอีเมลถึงท่านโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เรารู้สึกว่าอาจเป็นที่สนใจของท่าน จะมีแค่บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด เท่านั้น (หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด และภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ) ที่จะส่งอีเมลถึงท่านโดยตรง และจะส่งเฉพาะในกรณีที่ท่านระบุว่าท่านไม่คัดค้านข้อเสนอเหล่านี้ หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบเวลาที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา หรือท่านสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของท่านเพื่อไม่ให้ได้รับข้อเสนอและการส่งอีเมลดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 • นอกจากนี้ ท่านมีตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านมีตัวเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อาจมีบางส่วนในเว็บไซต์ของเราที่อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

6. มีระบบด้านความปลอดภัยในการป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหรือไม่

 • ที่เว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านนั้นปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเราเป็นสิ่งที่เราตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านได้รับการคุ้มครองในหลากหลายวิธี ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยใช้รหัสผ่านและรหัสลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท่านเลือก รหัสผ่านนี้จะถูกนำมาทำให้เป็นรหัส ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านและชื่อเข้าสู่ระบบของท่าน และอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้กับใคร นอกจากนี้ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งจะมีแค่บุคลากรของบริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด และผู้ทำสัญญาที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสผ่าน เราจะนำข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เข้าระบบรหัสและป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตดูข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถึงเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ท่านให้ไว้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกบริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด ท่านจะไม่ถูกขอให้เลือกรหัสผ่านเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อให้ท่านได้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ธุรกรรมบัตรเครดิตและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะถูกจัดการโดยธนาคาร ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายการจัดส่งสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้จัดตั้งขึ้น พวกเขาจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบและอนุมัติบัตรเครดิตของท่านหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ และเพื่อดำเนินการและจัดส่งคำสั่งซื้อของท่าน
 • อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใด ๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัย 100% ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน ท่านยินยอมว่า: (a) มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา; (b) ความปลอดภัย ความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่านกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่สามารถถูกรับประกันได้; และ (c) ข้อมูลดังกล่าวใด ๆ อาจถูกดูหรือแก้ไขโดยบุคคลที่สาม
 • หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที
 • เราจะประเมินมาตรการของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน

7. เราใช้คุกกี้หรือไม่

 • เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับแต่งการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน (ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาต) ที่สามารถถูกเรียกคืนได้ในภายหลังเพื่อระบุตัวท่านกับเรา คุกกี้ของเราจะเก็บหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ประเทศที่ท่านอยู่และชื่อของท่านเพื่อต้อนรับท่านกลับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ราบรื่นขึ้น และช่วยให้เราสามารถคงสภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านมีอิสระที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเราได้หากเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาต แต่อาจมีบางส่วนในเว็บไซต์ของเราที่อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง
 • เราอาจใช้บริษัทภายนอกที่ให้บริการโฆษณา แสดงโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเรา พวกเขาจะวางคุกกี้แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของพวกเขา เราจะไม่มอบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลการซื้อของท่านให้กับเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม เราและเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามของเราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับท่าน เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่ระบบ รหัสพื้นที่และรหัสไปรษณีย์ที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน และการตอบสนองของท่านต่อโฆษณา ผู้โฆษณารายอื่นอาจวางโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกันกับข้างบน แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้กับพวกเขา

8. อะไรคือสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา?

 • เอกสารนี้กล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่าน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์อื่นๆที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเราก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือการปฏิบัติของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ บริษัท อื่นๆที่วางโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านดูหรือคลิกที่โฆษณาของพวกเขาผ่านการใช้คุกกี้ เราไม่สามารถควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ ท่านควรติดต่อผู้โฆษณาเหล่านี้โดยตรงหากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่พวกเขารวบรวม

9. ท่านควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์

 • นโยบายของเรา คือ เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ท่านควรรับทราบว่าเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และอื่น ๆ) ของท่านในฟอรัมสนทนาหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยในการสื่อสารของท่านอาจถูกรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลที่สามและท่านอาจได้รับข้อความที่ไม่ได้คาดการณ์หรือไม่พึงประสงค์จากบุคคลที่สาม เช่น กิจกรรมดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและนโยบายนี้ไม่ได้ใช้กับข้อมูลดังกล่าว ท่านยอมรับด้วยความเข้าใจว่าการส่งหรือลงข้อมูลใด ๆ ไปยังห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดอาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลที่สามรับทราบหรือเห็นความคิดเห็นของท่าน เราแนะนำให้ท่านอย่าส่งหรือลงข้อมูลใด ๆ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและ/หรือข้อมูลบัญชีของท่าน โปรดระวังและรับผิดชอบทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์
 • หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมของท่านกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราโดยเขียนมาถึงเราที่:

บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด
ถึง : คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 107 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้ที่ Sales@toa-ppih.co.th


PAGE TOP